Hjem
Globale samfunnsutfordringer

Nyhetsarkiv for Globale samfunnsutfordringer

Den 29. mars 2023 vedtok FNs generalforsamling en resolusjon fra den lille øystaten Vanuatu i Stillehavet for å få en rådgivende mening fra menneskerettighetsdomstolen i Haag om forpliktelsene FNs medlemsstater har for å beskytte nåværende og fremtidige generasjoner i forhold til klimaendringer.
Arkeolog Tore Sætersdal har forsket på vann i mange år. I mars 2023 var han på FNs store vannkonferanse i New York og i denne samtalen reflekterer han over opplevelsene derfra.
Usikkerhet rundt vann i alle former var hovedtema da de fire fronlinjene for vann ble diskutert på et sidearrangement i regi av Universitetet i Bergen på FNs vannkonferanse i New York 22.-24. mars 2023.
Studenter som ønsker å skrive masteroppgave i 2023/24 som en del av prosjektet «Exploring the Insanity Defence in the Global South» kan søke om stipend på 40 000 kroner. Utlysningen er åpen for studenter fra alle fakulteter ved UiB.
Onsdag, 8. mars arrangerte Universitetet i Bergen (UiB) 60-års-markering av det akademiske samarbeidet mellom Bergen og Sudan. Markeringen ble holdt på Institutt for sosialantropologi hvor det hele startet.