Hjem
Om UiB
Aarebrotforelesningen

Aarebrotforelesningen

Universitetet i Bergen holder en årlig minneforelesning for Frank Aarebrot. Forelesningen skal hedre den muntlige formidlingstradisjonen som Aarebrot var en sterk representant for og arrangeres den 19. januar, på Aarerbrots fødselsdag.

Illustrasjon for Aarebrotforelesningen

Hovedinnhold

Årlig minneforelesning

Frank Aarebrot var en av vår tids store historiefortellere. Som profilert professor og universitetslærer i sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen og med sin særegne personlige stil, gav han oss kunnskap, engasjement og forelesninger med en formuleringsevne som få kan gjenskape.

Aarebrot gikk bort i september 2017, og under minneordet ved gravferden annonserte UiB-rektor Dag Rune Olsen at det skulle bli holdt en årlig minneforelesning for Frank Aarebrot.

- Forelesningene skal i hans ånd være for folk flest, sa Olsen. 

Aarebrotforelesningen er gratis og åpen for alle - første mann til mølla.

Hedrer den muntlige formidlingstradisjonen

Hensikten med forelesningen er å hedre den muntlige formidlingstradisjonen som den engasjerte professor, kommentator, demokratiforsker og statsviter Frank Aarebrot var en så viktig og sterk representant for. 

Hvert år vil en fagperson som har utmerket seg med særlige kvaliteter som foreleser i en muntlig fortellerstil inviteres til å holde forelesningen, uavhengig av fagbakgrunn og akademisk institusjon.

Arrangementet er et samarbeid mellom UiB, familien til Frank Aarebrot og Studentersamfunnet i Bergen.

Første forelesning ble holdt i 2018 av Bernt Hagtvet som er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo/Bjørknes Høyskole. Han tok for seg temaet fascisme. Kommer fascismen tilbake? Hva kan vi lære av mellomkrigstidens krise for demokratiene? Er det noe å lære? Forelesningen ble filmet og sendt direkte på NRK2.

Andre forelesning ble holdt 19. januar 2020 av professor ved Det juridiske fakultet, Jørn Øyrehagen Sunde. Tema for den andre forelesningen var 1000 år med rettshistorie og Øyrehagen Sunde tok for seg hvorfor demokratiet er under press. Forelesningen finner du på hjemmesiden til NRK.

Den tredje Aarebrotforelesningen vil finne sted søndag 17. januar 2021. Kikki Flesche Kleiven skal holde forelesningen, og tema er 4.54 milliarder år med klimahistorie på 200 minutter