Hjem
Institutt for informatikk

Styrer og råd

Her finner du informasjon om råd og styrer ved Institutt for informatikk.

Instituttråd

Leder: instituttleder

Sekretær: administrasjonssjef

Gruppe A: Faste vitenskapelige (4 år fra 01.08.2017)
Stefan Brückner
Fedor Fomin 
Inge Jonassen
Matthew Parker
Trond Steihaug
Michal Walicki
Dag Haugland (1. vara)
Helwig Hauser (2. vara)
Magne Haveraaen (3. vara)
Igor Semaev (4. vara)
Jan Arne Telle (5. vara)
Gruppe B: midlertidig ansatte (1 år fra 01.08.2019)
Erlend Raa Vågset
Dan Zhang (1. vara)
Pierre Gillot (2. vara)
Juraj Palenik (3. vara)
Gruppe C: teknisk/ administrativ ansatte (4 år fra 01.08.2017)
Stanislav Oltu
Ida Rosenlund
Pål Magnus Gunnestad (1. vara)
Gruppe D: studenter (1 år fra 01.08.2019)
Linh Tu Nguyen
Even Berge Sandvik
Axel Peter Glede Collett (1. vara)
Hjalmar Svenstrup Andersen (2. vara)
Kristian Høy Horsberg (3. vara)
Torbjørn Holmeide (4. vara)

Studieprogramstyrer

Institutt for informatikk administrerer syv studieprogram som til sammen tre programstyrer har et overordnet ansvar for. Her finner du informasjon om programstyrenes sammensetning.

Hovedprogramstyre ved Institutt for informatikk 

Programstyret har ansvar for å drive:

- Bachelorprogram i datateknologi

- Bachelorprogram i datavitenskap- Bachelorprogram i datasikkerhet 

- Bachelorprogram i bioinformatikk- Masterprogram i informatikk

Styrets sammensetning for undervisningsåret 19/20:

Fredrik Manne - Leder
Øyvind Ytrehus
Noeska Smit
Michal Walicki
Pål Magnus Gunnestad
Ida Rosenlund
Liljan Myhr  - Sekretær
Studentrepresentanter

Programstyre for bachelorprogram i Informatikk-matematikk-økonomi 

Tverrfakultært bachelorprogram administrert av Institutt for informatikk.  

Styrets sammensetning for undervisningsåret 19/20:

Dag Haugland -  Leder
Bård Støve
Frode Meland
Ida Rosenlund - Sekretær
Studentrepresentanter

Programstyre for felles masterprogram i programutvikling 

Felles masterprogram med Høgskulen på Vestlandet. Programmet administereres av Institutt for informatikk. 

Styrets sammensetning for undervisningsåret 18/19:

Jakkoo Timo Henrik Järvi - Leder
Anya Helene Bagge
Lars Michael Kristensen
Pål Ellingsen
Pål Magnus Gunnestad - sekretær
Guro Kristin Øvsthus