Hjem
Institutt for informatikk

Styrer og råd

Her finner du informasjon om råd og styrer ved Institutt for informatikk.

Hovedinnhold

Instituttråd

Leder: instituttleder

Sekretær: administrasjonssjef

Gruppe A: Faste vitenskapelige (4 år fra 01.08.2021)
Jan Arne Telle
David Grellscheid 
Lilya Budaghyan
 
Vara:
1. Pekka Parviainen
2. Stefan Bruckner
3. Uwe Wolter
4. Susanna Röblitz
 
Gruppe B: midlertidig ansatte (1 år fra 01.08.2022)
Mikhail Barash
 
Vara:
1. Knut Anders Stokke
2. Sondre Bolland
3. Kenneth Langedal
 
Gruppe C: teknisk/ administrativ ansatte (4 år fra 01.08.2021)
Pål Magnus Gunnestad
Ragna Breines
 
Vara:
1. Eirik Rekve Thorsheim
2. Ida Rosenlund
 
Gruppe D: studenter (1 år fra 01.08.2022)
Henrik Trondseth
Karina Elinborg Jonasdottir Strømmen
 
Vara:
1. Vegard Jensløkken
2. Kjersti Aslesen
3. Henrik Olsen Eide
4. Jørn Lode

Studieprogramstyrer

Institutt for informatikk administrerer syv studieprogram som til sammen fire programstyrer har et overordnet ansvar for. Programstyrene har det koordinerende ansvaret for utvikling, kvalitet og drift av studieprogram ved instituttet. Her finner du informasjon om programstyrenes sammensetning.

Hovedprogramstyre ved Institutt for informatikk 

Programstyret har ansvar for følgende program: 

- Bachelorprogram i datateknologi
- Bachelorprogram i data science
- Bachelorprogram i datasikkerhet 
- Masterprogram i informatikk

Styrets sammensetning for undervisningsåret 21/22:

Fredrik Manne - Leder
David Grellscheid
Noeska Smit
Håkon R. Gylterud
Pål Magnus Gunnestad
Ida Rosenlund
Eirik Rekve Thorsheim  - Sekretær
Studentrepresentanter

Programstyre for bachelorprogram i Informatikk-matematikk-økonomi 

Tverrfakultært bachelorprogram administrert av Institutt for informatikk

Styrets sammensetning for undervisningsåret 21/22:

Dag Haugland -  Leder
Bård Støve
Arild Aakvik
Ida Rosenlund - Sekretær
Studentrepresentanter

Programstyre for bachelorprogram i bioinformatikk og masterprogram i informatikk, studieretning bioinformatikk

Styrets sammensetning for perioden 2021-2025:

Susanna Röblitz -  Leder
Anna Kornienko - sekretær
Håkon Dahle
Nathalie Reuter
Anagha Joshi
Mo Yan Yuen (vikar studieåret 2021-2022: Linnin Gyberg)
Studentrepresentanter

Programstyre for felles masterprogram i programutvikling 

Felles masterprogram med Høgskulen på Vestlandet. Programmet administereres av Institutt for informatikk. 

Styrets sammensetning for perioden 01.04.2021-31.03.2025:

Marc Bezem - Leder
Anya Helene Bagge
Lars Michael Kristensen
Adrian Rutle
Pål Magnus Gunnestad - sekretær
Guro Kristin Øvsthus
Studentrepresentanter