Hjem
Institutt for informatikk

Styrer og råd

Her finner du informasjon om råd og styrer ved Institutt for informatikk.

Hovedinnhold

Instituttråd

Leder: instituttleder

Sekretær: administrasjonssjef

Gruppe A: Faste vitenskapelige (4 år fra 01.08.2021)
Jan Arne Telle
David Grellscheid 
Lilya Budaghyan 
Vara:
1. Pekka Parviainen
2. Stefan Bruckner
3. Uwe Wolter
4. Susanna Röblitz
Gruppe B: midlertidig ansatte (1 år fra 01.08.2024)
Sondre Sæther Bolland
Vara:
1.Morten Blørstad
2. Gutama Ibrahim Mohammad
Gruppe C: teknisk/ administrativ ansatte (4 år fra 01.08.2021)
Ragna Breines
Eirik Rekve Thorsheim
Gruppe D: studenter (1 år fra 01.08.2024)
Joakim Anda Schanke
Vilde Helgø Salte
Vara:
1. Carl Didrik Torkildsen
2. Kristian Elde Johansen

Studieprogramstyrer

Institutt for informatikk administrerer syv studieprogram som til sammen fem programstyrer har et overordnet ansvar for. Programstyrene har det koordinerende ansvaret for utvikling, kvalitet og drift av studieprogram ved instituttet. Her finner du informasjon om programstyrenes sammensetning.

Hovedprogramstyre ved Institutt for informatikk 

Programstyret har ansvar for følgende program: 

- Bachelorprogram i datateknologi
- Bachelorprogram i data science
- Bachelorprogram i datasikkerhet 
- Masterprogram i informatikk

Styrets sammensetning for undervisningsåret 23/24:

David Grellscheid - Leder
Noeska Smith
Chunlei Li
Håkon R. Gylterud
Eirik Rekve Thorsheim
Marte Hauge
Kristian Teofilovic  - Sekretær
Steinar Simonnes - studentrepresentant
Olav Eikanger - studentrepresentant
Sofia Burkow - studentrepresentant (vara)

Programstyre for bachelorprogram i Informatikk-matematikk-økonomi 

Tverrfakultært bachelorprogram administrert av Institutt for informatikk

Styrets sammensetning for undervisningsåret 23/24:

Dag Haugland -  Leder
Bård Støve
Arild Aakvik
Marte Hauge - Sekretær
Jakob Sverre Alexandersen - studentrepresentant
Einar Thorn - studentrepresentant
Solveig Snøfugl Tenfjord - studentrepresentant (vara)

Programstyre for bachelorprogram i bioinformatikk og masterprogram i informatikk, studieretning bioinformatikk

Styrets sammensetning for perioden 2021-2025:

Susanna Röblitz -  Leder
Anna Kornienko - sekretær
Håkon Dahle
Nathalie Reuter
Anagha Joshi
Mo Yan Yuen
Fie Bergli - studentrepresentant
Malvika Singh - studentrepresentant
Helene Mikkelsen - studentrepresentant (vara)

Programstyre for felles masterprogram i programutvikling 

Felles masterprogram med Høgskulen på Vestlandet. Programmet administereres av Institutt for informatikk. 

Styrets sammensetning for perioden 01.04.2021-31.03.2025:

Mikhail Barash - Leder
Anya Helene Bagge
Lars Michael Kristensen
Adrian Rutle
Eirik Rekve Thorsheim - sekretær
Guro Kristin Øvsthus
Ida Herabakka - studentrepresentant
Rolf Martin Glomsrud - studentrepresentant

 

Programstyre for Sivilingeniørprogrammet i Data Science

 

Styrets sammensetning for perioden 01.04.2022-31.03.2025:

Nello Blaser - Leder (i permisjon)
Pål Grønås Drange - Konstituert leder
Anagha Joshi-Michoel
Sarah Sharif Hordvik - sekretær
Nora Kristine Laland - studentrepresentant
Marius Dale - studentrepresentant
Øivind Berg Mehn-Andersen - studentrepresentant (vara)