Hjem
Det juridiske fakultet
NETTVERKRSPROSJEKTER | FORSKNINGSRÅDET

Nettverksprosjekter

Fem nettverksprosjekter ved Det juridiske fakultet har fått støtte fra Forskningsrådet i kjølvannet av JUREVAL.

Nettverksprosjekter. Det juridiske fakultet, UiB.
Lederne av nettverksprosjektene (f.v.): Professor Anna Nylund, førsteamanuensis Ignacio Herrera Angustechui, professor Sören Koch, professor Ronny Gjendemsjø og førsteamanuensis Henrik Skar.

Hovedinnhold

Som en oppfølging av JUREVAL, lyste Forskningsrådet i 2022 ut midler til nettverksaktiviteter i regi av forskergruppene ved de evaluerte institusjonene. Formålet var å styrke fagutvikling og faglig fornyelse, spesielt i forbindelse med forskning på regulatorisk utvikling for å møte viktige samfunnsutfordringer.

Institusjonene kunne også søke om midler til utvikling/etablering av nasjonale ph.d.-kurs. Det var en forutsetning for å bli tildelt midler at forskergruppene hadde konkrete planer om å utvikle en prosjektsøknad til nasjonale eller internasjonale finansiører innen utgangen av prosjektperioden.

Følgende initiativ ble tildelt støtte gjennom denne ordningen:

  • Tvisteløsning på grunnplanet, ved professor Anna Nylynd
  • Wicked Waters: Strengthening a Leading Research Environment for Wicked Problems in Green and Sustainable Maritime Governance in the Nordics, ved førsteamanuensis Ignaco Herrera Angustechui
  • En grønnere markedsrett, ved professor Ronny Gjendemsjø
  • Et fremragende internasjonalt miljø for komparativ rett og rettskulturelle studier, ved professor Sören Koch
  • Skattelegging i en digital og global økonomi, ved førsteamanuensis Henrik Skar