Hjem
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Nyhetsarkiv for Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Helen F. Leslie-Jacobsen har gjennomført sitt TMS-prosjekt – der har hun og teamet hennes undersøkt Magnus Lagabøtes Landslov, den første nasjonale lovsamlingen i Norge, og som ble brukt i 400 år.
Mellomalderens skriftkultur ved Halsnøy kloster blei hausten 2023 sett under lupa i eit tverrfagleg samarbeidsprosjekt.
11. desember opna CDN med rektor, forskingsråd, og buekorps.
I 2024 feires 750-årsjubileet for Magnus Lagabøtes landslov, og Landsloven er tema for årets foredragsrekke på Middelalderforum. Velkommen til Frille og Dyvekes vinkjeller for ny kunnskap og hyggelig lag!
Gabriele de Seta har motteke eit stipend frå Trond Mohn-stiftelsen for å forske på folkeleg reaksjonar på maskinmetodar.