Hjem
Forskergruppe for familie-, barne-, arve- og personrett

Nyhetsarkiv for Forskergruppe for familie-, barne-, arve- og personrett

Professor Thomas Eeg ved Det juridiske fakultet, UiB, har nylig bidratt I to omfattende publikasjoner innen arverett. Publikasjonene er er et viktig bidrag til fagfeltet både nasjonalt og internasjonalt.