Hjem
Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Nyhetsarkiv for Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) husar no ei gruppe internasjonale PhD-studentar i kjønnsstudier frå institusjonar i Sverige, Ungarn og Sør-Afrika.
Her kan du få innblikk i det første feltarbeidet til sosialantropolog og prosjektleder Christine M. Jacobsen i forbindelse med WAIT-prosjektet.
Den norske ungdomsserien Skam har fått overveldende oppmerksomhet, lang utenfor sitt tiltenkte publikum, både internasjonalt og i Norge.