Hjem

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Hovedinnhold

Studer filosofi i Bergen

Hvorfor studere filosofi?

Filosofi er faget ved universitetet som stiller noen av de mest grunnleggende spørsmål. Hvordan kan vi vite noe om verden omkring oss? Hvordan bør vi leve? Hva kjennetegner et rettferdig samfunn?

Instituttet huser også Wittgensteinarkivet.

Semesterstartdag / Startup meeting Spring 2024

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier (FoF) ved Universitetet i Bergen er ansvarlig for filosofiundervisningen på alle nivåer samt for exphil-undervisningen ved alle universitetets fakultet. Instituttet tilbyr både bachelor- og masterprogram i filosofi og er i tillegg ansvarlig for det tverrfaglige bachelorprogrammet i retorikk. Instituttet har svært god kompetanse innen etikk og politisk filosofi, antikkens filosofi, språkfilosofi, logikk, vitenskapsfilosofi, sinnsfilosofi og Wittgensteinstudier. De fleste av våre ansatte jobber med forskning som også relaterer seg til andre fagmiljøer, bl.a. medisin, miljøstudier og kognitiv vitenskap. Tre av våre forskningsmiljøer har i den seinere tid også mottatt prestisjefylte stipender. Det gjelder de to fireårige prosjektene «Anti-Exceptionalism About Logic» og «Mathematics with a Human Face», i tillegg til toppforskprogrammet «Coincidence Analysis». Instituttet er også vert for Wittgensteinarkivet.  

Presentasjoner
Kant og hans bordkamerater. Farget trestikk av Klose & Wollmerstaedt
apr 26

Kant i dag?

I april 2024 er det 300 år siden Immanuel Kant ble født i Königsberg. I en workshop i regi av instituttets forskningsgruppe «Moderne filosofihistorie» (tidligere «Kultur, samfunn og politikk») vil forskere fra Universitetet i Bergen holde uformelle foredrag om Kants betydning for deres nåværende...

Athen
Utsikt mot Akropolis fra Lofos Likavitou.

Filosofikurs i Athen våren 2024

Kurset vil gi en bred og grundig innføring i den greske tenkning omkring etikk, politikk og natur og finner sted i Athen 2. - 13. april.

KI og politikk
Bokstavene AI på rose til lilla bakgrunn
mai 30

Internasjonal Workshop: “KI & Politisk konflikt”

Boston-Bergen Forum on Digital Futures inviterer til en to-dagers hybridbegivenhet, der fremtredende forskere samles for å diskutere hvordan KI-baserte plattformer og deres underliggende teknologiske, normative og økonomiske prinsipper har innvirkning på politisk diskurs, dyp uenighet og konflikt .

Ny bok!
Bokomslag

Style, Method and Philosophy in Wittgenstein

Alois Pichler har publisert boken “Style, Method and Philosophy in Wittgenstein”, i serien the Cambridge Wittgenstein Elements.