Hjem
Sosiologisk institutt

Nyhetsarkiv for Sosiologisk institutt

-Forskningen på migrasjon, pluralisme og etniske relasjoner bruker begreper som i liten grad er til hjelp for samfunnsvitenskapelig analyse. Dette er konklusjonen til forskere fra IMER UiB etter å ha studert feltet.
Sveinung Sandberg, PhD i sosiologi tilsett ved Sosiologisk institutt ved UiB, tar for seg forestillinga om "de kriminelle muslimene" i en kronikk i Aftenposten.