Hjem
Sosiologisk institutt

Nyhetsarkiv for Sosiologisk institutt

I boken "Historier om motstand" bidrar Alf G. Nilsen med kapittelet "Motstrøms Nedenfra: Ressursrov og Motstand i India"
En ny bok om forbrukeradferd med et nordisk perspektiv er nå ute. Karen Christensen bidrar i boken sammen med Maria Soukannas med et kapittel titulert "Consumption and ageing"