Hjem
Sosiologisk institutt

Nyhetsarkiv for Sosiologisk institutt

De eldre har ikke fritt brukervalg om det ikke finnes flere private aktører å velge blant. Bergen kommune er stilt overfor en rekke av dilemmaer når de tar i bruk private leverandører i sin eldreomsorg skriver masterstudent Erlend Steine Lie og førsteamanuensis Karen Christensen ved sosiologisk institutt, UiB