Hjem
Sosiologisk institutt

Nyhetsarkiv for Sosiologisk institutt

Holbergprisvinner Jürgen Kocka møter professorer fra blant annet Harvard og Université de Genève på Studentsenteret i juni.
Tirsdag 1. juni inviterer Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Senter for Vitenskapsteori og Sosiologisk Institutt til åpen gjesteforelesning med John R. Searle.
In this issue of Social Analysis, Judith Kapferer (ed) and her co-authors explore the symbolic meaning, control and ownership of public space as part of the relation between the arts and the state.
Hensynet til en verdig og god behandling av hjelpemottakere og til rimelige arbeidsbetingelser for hjelperne er vanskelig nok å forene i dagens offentlige velferdstjenester. Kommersialisering av slike tjenester forsterker disse problemene skriver Karen Christensen og Kari Wærness i en kronikk i Bergens Tidende