Hjem
Sosiologisk institutt

Nyhetsarkiv for Sosiologisk institutt

Økt oppmerksomhet om lovbrudd i vikarbransjen vil trolig føre til mer, ikke mindre, sykepleieinnleie i helsevesenet, skriver Christine Skjælaaen i en ny kronikk i Dagbladet.
I en nylig publisert kronikk i Ny Tid, kommenterer Alf Nilsen suspenderingen av førsteamanuensis Rod Thornton ved Universitetet i Nottingham.
Doktorgradsavhandlingen til Christine Skjælaaen, “Innleie av sykepleiere i sykehus. Fra nødløsning til akseptert vikarpraksis”, reiser stor interesse i media.
Staten vil truleg spara nokre kroner på å kutte overgangsstønaden til åleineforsørgjarar, men det er tale om små summar. For dei som blir ramma av innstrammingane vil det gjera ein stor forskjell, skriv Liv Johanne Syltevik, Anne Hege Henden Strand og Helga Eggebø i en ny kronikk i Bergens Tidende.