Hjem
Sosiologisk institutt

Nyhetsarkiv for Sosiologisk institutt

Lars Gunnar Lundblad er ute med en ny bok med tittelen: Islamic Welfare in Palestine: Meanings and Practices: Processes of institutionalization and politicization of Zakat, the third Pillar of Islam.
I boken Politics of Care bidrar Elise Widding Isaksen og Helle Stenum med kapittelet "The politics of recognition: From cultural exhange to domestic work".
I juni avleverte Lars-Erik Berntzen masteroppgaven "Den eksistensielle trusselen: En sosiologisk studie av politisk motstand mot islam, muslimsk kultur og innvandring til Norge" ved Sosiologisk institutt. Terroraksjonen 22. juli har resultert i uventet aktualitet for masteroppgaven til Berntzen.