Hjem
Sosiologisk institutt

Nyhetsarkiv for Sosiologisk institutt

I forbindelse med konferansen "Fem år med Nav" er det nå utgitt et temanummer om evalueringen av reformen. Dag Arne Christensen, Hans-Tore Hansen og Jacob Aars har bidratt med kapittelet "Har utformingen av lokale Nav-avtaler betydning for brukernes tilfredshet?".
Artikkelen "Den «legitime kulturens» moralske forankring" er den mest leste artikkelen i Tidsskrift for samfunnsforskning (Tfs), fire år etter at den ble ført i pennen av Ove Skarpenes.
In this article, recently published in the European Journal of General Practice, Lee Winde, Hans-Tore Hansen and Sturla Gjesdal studies whether sickness absence rates vary in relation to characteristics of the General practitioner.