Hjem
Sosiologisk institutt

Nyhetsarkiv for Sosiologisk institutt

I den nyeste utgaven av Sosiologi i dag analyserer Karen Christensen hvordan IPLOS har blitt formet under implementeringsfasen. Lars Klemsdal beskriver temanummeret som det beste i hans tid som redaktør.