Hjem
Sosiologisk institutt

Nyhetsarkiv for Sosiologisk institutt

Karen Christensen og Liv Johanne Syltevik har publisert en ny artikkel i siste nummer av Tidsskrift for kjønnsforskning.
Kari Wærness reflekterer rundt utviklingen innen ulike forskningsfelt fra 1970 frem til i dag.