Hjem
Sosiologisk institutt

Nyhetsarkiv for Sosiologisk institutt

Lise Granlund disputerte fredag 6. desember 2013 for ph.d-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Hvordan oppdras oppdragerne? En sammenlignende studie av en lærerutdanning for steinerskolene og en offentlig lærerutdanning».