Hjem
Sosiologisk institutt

Nyhetsarkiv for Sosiologisk institutt

Lise Granlund disputerte fredag 6. desember 2013 for ph.d-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Hvordan oppdras oppdragerne? En sammenlignende studie av en lærerutdanning for steinerskolene og en offentlig lærerutdanning».
Stipendiat Katharina Sass stiller seg kritisk til myten om at innvandring er velferdsstatens største trussel. Se hennes debattinnlegg i Bergens Tidende her.