Hjem
Sosiologisk institutt

Nyhetsarkiv for Sosiologisk institutt

64 unge forskertalenter får til sammen 450 millioner kroner til sine forskningsprosjekter gjennom Fellesløftet og ordinært budsjett til Fri prosjektstøtte (FRIPRO). Blant de som fikk tildeling ved UiB finner vi vår kollega Alf. G. Nilsen.
In this article our professors Johs. Hjellbrekke and Olav Korsnes discuss how Pierre Bourdieu’s (1930-2002) theory of fields can be applied in comparative studies of the field of power.
"Å se organisasasjonen NAV fra brukerens perspektiv gir innsikt i hva som står på spill i velferdsstaten når bakkebyråkratiet blir mer byråkratisk", skriver Professor Liv Syltevik og forsker Kjetil Lundberg i denne artikkelen.
Kari Wærness svarer økonomene på deres analyse av fødselspermisjonen i en kronikk i Bergens Tidende.