Hjem
Sosiologisk institutt

Nyhetsarkiv for Sosiologisk institutt

Anja M. S. Ariansen ved Sosiologisk institutt har sammen med Arnstein Mykletun publisert en ny studie hvor de ser på om høyere gjennomsnittelige fødealder for førstefødte fører til større kjønnsforskjeller i sykefraværet.