Hjem
Sosiologisk institutt

Nyhetsarkiv for Sosiologisk institutt

Post Doc Miia Bask har publisert en artikkelen "Externalising and internalising problem behaviour among Swedish adolescent boys and girls" i siste utgave av International Journal of Social Welfare.
Over 40 kunnskapsbygg av kulturhistorisk betydning fredes av Riksantikvaren. På listen finner vi også Ørjar Øyens Hus.
The paper emphasises the importance of an historical, intergenerational approach in sociological research. Lives need to be understood in the contexts of particular times and places.