Hjem
Sosiologisk institutt

Nyhetsarkiv for Sosiologisk institutt

Da søknadsfristen for Samordna Opptak var ute, var det totalt sett god fremgang i forhold til fjoråret for Sosiologisk institutt
Tidsskriftet Røyst ble blant annet startet av tidligere masterstudent i sosiologi Astrid Hauge Rambøl.
Johan Galtung mener Norge må legge om utenrikspolitikken hvis vi ønsker å være en foregangsnasjon innen fredsarbeid i verden.
Alf Gunvald Nilsen har nylig publisert en artikkel i tidsskriftet Journal of Contemporary Asia. Artikkelen inngår i et spesialnummer av tidsskriftet som tar for seg folkelig motstand og politisk protest i indisk historie og samtid.
Atle Møen ved Sosiologisk institutt med innlegg i BT om lederstriden i Brann.