Hjem
Sosiologisk institutt

Nyhetsarkiv for Sosiologisk institutt

Post. Doc. Vegard Jarness' article on the link between class-structured lifestyle differences and social closure, will be published in the forthcomming issue of Sociology.
- Det er i land som India at løsninger på våre felles klimautfordringer må utvikles, srkiver Nielsen sammen med kollegaer fra NIBR og NUPI.
Bikova bidrar i utgivelsen "Migrant Domestic Workers and Family Life. International Perspectives" med kapittelet "Au pair Arrangement in Norway and Transnational Organization of Care".
Bidragene 'Lokal likestilling og transnasjonale omsorgsrom' av Lise Widding Isaksen og 'Au pair migrasjon i likestillingsparadiset' av Mariya Stoyanova Bikova blir nå del av pensumet ved NTNU.
Kristoffer Chelsom Vogt har publisert en artikkel i tidsskriftet Work, Employmnent & Society. Her kritiserer han teorier om det post-industrielle samfunn for upresise fremstillinger av sosial endring.
Kenneth Bo Nielsen har, sammen med Uday Chandra fra Max Planck i Tyskland, redigert et særnummer av Journal of Contemporary Asia om ‘Rethinking Resistance: Subaltern Politics and the State in Contemporary India’
Artikkelen ser på hvorvidt ulike teorier om velferdsstatens utvikling kan bidra til å analysere enhetsskolereformer og forskjeller i utdanningssystemer mellom land.