Hjem
Sosiologisk institutt

Nyhetsarkiv for Sosiologisk institutt

Gisle Andersen har levert avhandlingen: «Parlamentets natur. Produksjonen av en legitim miljø- og petroleumspolitikk (1945-2013)». Han disputerer fredag 20.05.2016 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen
Alf Gunvald Nilsen har nylig publisert en artikkel i tidsskriftet Critical Sociology. Artikkelen omhandler forholdet mellom marxistisk og postkolonial teori.
Karen Christensen og Kari Wærness ved Sosiologisk institutt kommenterer AP-byrådet sine kutt i eldreomsporgen i en kommentar i BT.
Atle Møen ved Sosiologisk institutt har publisert en ny artikkel i Sosiologisk tidsskrift med tittelen "Freuds perspektiv på samsvaret mellom psyke og sivilisasjon - Utsikt over dagens narsissisme, tvangshandlingar og fundamentalisme".
Atle Møen ved Sosiologisk institutt har skrevet et innlegg i «klassiker-serien» i siste utgave av Sosiologen.