Hjem
Sosiologisk institutt

Nyhetsarkiv for Sosiologisk institutt

"Frykten for asylmottakene var overdrevet" skriver Susanne Bygnes som et ledd i Bergens Tidendes forskerserie om omstilling.
Alle nye bachelorstudenter var i år invitert til et eget møte om spesialisering og bredde som sosiologer med påfølgende fagfest for sosiologi.
Sosiologisk institutt har inngått en ny samarbeidsavtale med Charles Darwin University i Australia og fått støtte fra mobilitetsprogrammet Erasmus+ Global mobilitet til både student- og ansattutveksling.