Hjem
Sosiologisk institutt

Nyhetsarkiv for Sosiologisk institutt

Hva er status på ulikhetene i Norge anno 2017? Og på hvilke områder er det størst ulikhet i Norge i dag?
Professor på sosiologisk instiutt, Hans-Tore Hansen, er et av medlemmene i et regjeringsoppnevnt utvalg
Professor på sosiologisk institutt, Atle Møen, hadde denne helga ein kronikk i BT: Er det islam som driv unge menn til terror, eller er det heller eit opprør frå utstøytte og fornedra unge menn?