Hjem
Sosiologisk institutt

Nyhetsarkiv for Sosiologisk institutt

I enhver arbeidskonflikt foregår det en kamp om virkelighetsoppfatningen i media, og media har en tendens til å velge vinklinger som går i de ansattes disfavør, hevder stipendiat Isak Lekve i en ny tekst hos Manifest Tidsskrift.
Fredag 9.juni feiret det samfunnsvitenskapelige fakultet masterkandidatene for våren 2017. Gratulerer til masterstudentene våre som har fullført mastergraden sin ved sosiologisk institutt! Lykke til videre!
Sigmund Grønmo og Karen Christensen fra Sosiologisk institutt deltar i vurderingen av nye universitetssøknader.
Rykande fersk forsking frå masteroppgåva til Kristine Wenaas blei formidla til interesserte fagfolk i UDI.
Stipendiat ved sosiologisk institutt, Katrine Mellingen Bjerke, publiserte nylig en artikkel Transnational Social Review