Hjem
Sosiologisk institutt

Nyhetsarkiv for Sosiologisk institutt

Vegard Jarness har nylig publisert artikkelen “Viewpoints and Points of View: Situating Symbolic Boundary Drawing in Social Space” i tidsskriftet European Societies.
Mandag 4. september ble Kari Wærness utnevnt til ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.