Hjem
Sosiologisk institutt

Nyhetsarkiv for Sosiologisk institutt

Hver høst tar studenter på valgemnet Velferd- og ulikhet turen innom NAV-kontorene i Bergen sentrum hvor studentene lærer mer om oppgaver og utfordringer som organisasjoner tar seg av.