Hjem
Sosiologisk institutt

Nyhetsarkiv for Sosiologisk institutt

Kjønnsforskerne feiret med prisutdelinger til de beste artiklene fra hvert av de fem siste tiårene.
Mari Torvik Heian og Johs. Hjellbrekke har en ny artikkel ute i Norsk Sosiologisk Tidsskrift med tittel "Kunstner og entreprenør? Norske kunstneres holdninger til egen økonomi, entreprenørskap og kommersiell suksess"