Hjem
Sosiologisk institutt

Nyhetsarkiv for Sosiologisk institutt

Elvbakken, Hansen og Kuhnle som temaredaktører for Norsk sosiologisk tidsskrift.
Karen Christensen er redaktør for den første Handbook om sosialt omsorgsarbeid innenfor eldreomsorgssektoren: Routledge Handbook of Social Care Work Around the World.
Å bruke au pair er ren tjenesteutsetting av husarbeid, ikke reell likestilling i følge forskere ved UiB og NTNU.