Hjem
Sosiologisk institutt

Nyhetsarkiv for Sosiologisk institutt

I Middelklassekulturen i Norge foretar Rune Sakslind, Ove Skarpenes og Roger Hestholm en analyse av hvordan den norske, høyt utdannede middelklassen forstår seg selv som kunnskapsarbeidere.
Hvilke myter finnes det i det offentlige ordskiftet om velferdsstaten?