Hjem
Sosiologisk institutt

Nyhetsarkiv for Sosiologisk institutt

Den nye utgivelsen bygger på Grønmos bok Samfunnsvitenskapelige metoder, som er publisert av Fagbokforlaget (2. utgave i 2016), og som brukes ved UiB og mange andre skandinaviske universiteter og høgskoler.