Hjem
Sosiologisk institutt

Nyhetsarkiv for Sosiologisk institutt

Truer internasjonalisering av arbeidslivet den norske modellen? I denne artikkelen, publisert i Norsk sosiologisk tidsskrift, undersøker Lekve dette spørsmålet gjennom en analyse av streiken i Norse Production høsten 2017.
Tomas Hostad Løding ved Sosiologisk institutt har blitt tildelt pris for beste norskspråklige artikkel for 2019 på Sosiologforeningens vinterseminar. I artikkelen undersøker Løding prosedyrene når norske kraftkommuner selger andeler i lokale og regionale kraftselskaper og investerer inntektene i verdipapirmarkedene.