Hjem
Sosiologisk institutt

Nyhetsarkiv for Sosiologisk institutt

Margunn Bjørnholt har fått Universitetsforlagets pris for beste nordiske tidsskriftartikkel i 2021 for sin artikkel om voldsutsatte mødre.