Hjem
Institutt for politikk og forvaltning

Nyhetsarkiv for Institutt for politikk og forvaltning

Ishtiaq Jamil og Steinar Askvik har redigert et spesialnummer av International Journal of Public Administration. Utgaven inneholder fem artikler om folks tillit til offentlige institusjoner i utviklingsland og i "transitioning countries"(land som beveger seg fra en statsstyrt til en mer markedsstyrt økonomi) i Europa, Asia, Afrika og Latin-Amerika.
Thorvald Gran og Nadia von Jacobi har nylig fått en artikkel publisert i The European Journal of Social Science. Artikkelen heter How and when does speech-acting generate social innovations, og den undersøker språkets konstitutive kraft på sosial innovasjon og organisering i et talehandlingsteoretisk rammeverk.