Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Marit Skivenes slår et slag for barns rett til medvirkning i sitt bidrag til boken "Barnas barnevern".
- Enslige mindreårige asylsøkere medfører komplekse utfordringer, fordi barnets beste skal veies mot økonomiske og innvandringspolitiske hensyn.
Professor Per Lægreid har bidratt til boken «Routledge Handbook of Policy Design».
Implementeringen av Barnekonvensjonen har fortsatt en lang vei å gå, hevder Marit Skivenes og Line Marie Sørsdal.