Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Marit Skivenes slår et slag for barns rett til medvirkning i sitt bidrag til boken "Barnas barnevern".
- Enslige mindreårige asylsøkere medfører komplekse utfordringer, fordi barnets beste skal veies mot økonomiske og innvandringspolitiske hensyn.
Professor Per Lægreid har bidratt til boken «Routledge Handbook of Policy Design».
I slutten av august ble det holdt et oppstartsseminar for nye studenter i AORG100A.
Implementeringen av Barnekonvensjonen har fortsatt en lang vei å gå, hevder Marit Skivenes og Line Marie Sørsdal.