Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Forskningsrådet kunngjorde 11. april sammensetningen av de nye porteføljestyrer, der Lise H. Rykkja er utnevnt til medlem av porteføljestyret for «Demokrati, styring og fornyelse».
I samarbeid med Barnevernsproffene har studenter og ansatte jobbet frivillig for å undersøke barnefokus i norsk barnevern.
Samfunnsfaga er i vinden, og dette viser igjen på søkjartala til SV-fakultetet. Både medie- og IKT-fag, og fag som geografi, antropologi og sosiologi har fått fleire søkjarar.
Lægreid, Wynen, Kleizen, Verhoeat og Rollande koplar data frå administrasjonssurveyen med forvaltningsdatabasen i ny artikkel i Public Management Review.
Professor emeritus Ivar Bleiklie intervjua av BBC World Business Report.
Ved å dykke ned i til no ukjende loggar, telefonutskrifter og internrapportar avslører UiB- forskaren kvifor politiet brukte så lang tid på å kome seg til Utøya. Renå hevdar manglande opplæring og struktur kan ha kosta mange ungdomar livet under terroren 22. juli 2011.