Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap

Varselmelding

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Linn Cathrin Lorgen

Linn Cathrin Lorgen arbeider med et Ph.D.-prosjekt om nyhetsformidling til barn og unge i norsk tv, og barn og unges resepsjon av denne typen tekst. Prosjektet tar for seg NRKs nyetssending for barn og unge mellom 8 og 12 år, "Supernytt".

Hovedinnhold

Med utgangspunkt i NRKs nyhetssending for barn mellom 8 og 12 år, Supernytt, vil hun undersøke (1) hvordan nyheter formidles til barn og unge, (2) hvilke barndomssyn og barndomsideologier som ligger til grunn for denne formidlingen, samt (3) barns resepsjon av Supernytt og (4) hvilke konsekvenser denne typen program kan tenkes å ha for barn og unges tilgang til og deltakelse i offentligheten.

Flere medieforskere har de siste årene uttrykt bekymring for utfordringene knyttet til endringer i den demokratiske kulturen. Mange frykter at barn og  unge i økende grad blir distansert fra politiske prosesser som de føler overser dem og deres interesser. Enkelte forskere mener også at barn kun blir tilbudt en rolle som forbrukere, og ikke som aktive samfunnsborgere. Nyhetsprogrammer som Supernytt, som formidler nyhetsstoff spesielt tilpasset barn og unge, kan være en måte å inkludere, gi ytringsmuligheter til og engasjere dette alderssegmentet, og dermed motarbeide slike tendenser.

Studien bygger på sjangerteori, samt teoridannelser fra journalistikkforskningen og forskning på barn og medier. Lorgen benytter kvalitativ tekstanalyse, framinganalyse og kvalitative intervjuer med barn og unge i prosjektet.