Hjem
Institutt for informatikk

Nyhetsarkiv for Institutt for informatikk

Bioinformatikk-plattformen Elixir.no utvikla ved Institutt for informatikk og leda av professor Inge Jonassen, har blitt tildelt 50 millioner kroner av Norges Forksningsråd.