Hjem
Institutt for informatikk

Nyhetsarkiv for Institutt for informatikk

Stafettlaget til Institutt for informatikk som deltok i Sprekstafetten ved Bergen City Marathon på lørdag, ble nummer 46 av 162 lag som fullførte.
Institutt for informatikk søker etter gruppeledere til kurs som skal undervises høsten 2013.
Universitetsmagasinet Hubro har en sak om Algoritmer i neste nummer 1/2013 som kommer i trykk snart.
15.april er søknadsfristen til både bachelor- og masterstudier i hele landet. Velger du informatikkstudier ved Universitetet i Bergen kan du studere ved Norges beste IT-institutt!
Ved valget i fagutvalget den 20. og 21.mars ble det avgitt 58 stemmer, noe som er rekordhøy valgdeltakelse ved instituttet.