Hjem
Institutt for informatikk

Nyhetsarkiv for Institutt for informatikk

Dette er de viktigste strategiske sakene ved fakultetet.
Fra januar 2016 er dekanatet ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet utvidet til fire personer, etter at Anne Marit Blokhus har takket ja til å bli prodekan for forskerutdanning og infrastruktur.