Hjem
Institutt for informatikk

Nyhetsarkiv for Institutt for informatikk

11 studenter, 4 forskere, 48 timer. Klarer de å forhindre at mer plast kommer ut i havet? Følg med, få svaret i februar. 
- Det er avgjørende at teknologiske og kliniske fagfelt samarbeider for at vi skal kunne forbedre behandlingsmetoder.