Hjem
Institutt for informatikk

Nyhetsarkiv for Institutt for informatikk

Våren 2020 hadde en del emner på MatNat endret karakterskala fra A-F til bestått/ikke bestått. Spesielt gjaldt dette emner på Matematisk institutt. Hvordan påvirker dette masteropptak og karaktersnitt på Institutt for informatikk?