Hjem
Institutt for informatikk

Nyhetsarkiv for Institutt for informatikk

Større læringsutbytte gjennom meir involvering. Gjennom eit banebrytande prosjekt ved Geofysisk institutt skal studentar og undervisarar samarbeide om eigen læring.
I en komplisert flytteprosess har god planlegging og risikoforståelse ført til gode resultater.