Hjem
Institutt for biomedisin

Nyhetsarkiv for Institutt for biomedisin

Norges forskningsråd annonserte i dag at de vil finansiere infrastrukturinitiativene NOR-OPENSCREEN, "The Macromolecular Crystallography Consortium", og "The Light Microscopy Consortium", hvor Institutt for biomedisin har vært sentral i søknadsprosessen.
Det nye undervisningslaboratoriet "Ulriken" i BB-bygget er nå offisielt åpnet. Laboratoriet skal blant annet brukes til undervisning i mikrobiologi og immunologi.
Falchs seniorpris og fakultetet sine utdannings- og forskingsprisar vart delte ut på fakultetetsdagen 18. juni.