Hjem
Geofysisk institutt

Nyhetsarkiv for Geofysisk institutt

Få ting opptar oss mer enn været. I en ny bok tar historikerne Magnus Vollset og Yngve Nilsen for seg meteorologiens historie i Norge.
Noen ganger er alt så komplisert at det kan lønne seg å tenke enkelt. Erwin Lambert er ekspert på nettopp det. Med enkle bokser prøver han å beregne hvordan mer regn i fremtiden vil kunne påvirke havstrømmene i Atlanterhavet.
Hva om vi kunne forutsi hvor mye sjøis det ville være i De nordiske hav om to år? Eller tjue? I gapet mellom ordinære værvarsler og klimafremskrivninger foregår det en dialog mellom havet og atmosfæren. Uten å forstå hvordan de påvirker hverandre, kan vi ikke forutsi variasjoner i klimaet, sier Marius Årthun.
Polfarerne sender sommerbilder av isflak med smeltevannspøler og råker det blir vanskeligere og vanskeligere å trekke en pulk over. Hadde de dratt om vinteren, ville de sett at isen dekker like mye av Polhavet som før. Det gjør den derimot ikke i Barentshavet og like nord for Svalbard.
I Golfstrømmen strømmer vannet nordover for å erstatte vann som synker i De nordiske hav. Men strømmen drives også av vinden som blåser over havet, og i noen områder kan vinden være den sterkeste drivkraften. Carina Bringedal studerer vindens innflytelse på havsirkulasjonen ved inngangen til Norskehavet.
55 år etter romferden er Gagarin-bysten på plass ved Institutt for fysikk og teknologi. Se videoen fra åpningen.