Hjem
Kvartærgeologi & Paleoklima

Nyhetsarkiv for Kvartærgeologi & Paleoklima

I siste evalueringsrunde av EEA finansierte forskningsprosjekter mellom Romania og Norge, fikk prosjektet CAVEMONITOR full uttelling og en tildeling på vel 900 000 EUR over 2 ½ år.