Hjem
Senter for internasjonal helse

Nyhetsarkiv for Senter for internasjonal helse

Hvordan kan forskningen din bidra til å løse globale utfordringer? Hvordan utvikler, driver og formidler du forskning for å stimulere til sosial endring?
MED rapportere at gutter som er overvektige i førpuberteten har dobbelt så høy risiko for å få barn med astma enn andre. Det viser UiB-studie.
Gutter som er overvektige i førpuberteten har dobbelt så høy risiko for å få barn med astma enn andre, viser UiB-studie.