Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Nyhetsarkiv for Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Cecilie Svanes er ein av dei mest siterte lungeforskarane i Noreg. I dag får ho LHL sin kolspris for si årelange innsats for astma- og kolsforskinga.
Har økonomiske incentiver fått fysioterapeuter til å satse mer på gruppebehandling? Artikkelen til Professor Jan Magnus Bjordal og medforfattere skaper debatt.
Høyr kommunaldirektør for helse og omsorg i Bergen kommune Nina Mevold kommentere forskingssamarbeidet med TVEPS.
Mange mener at Norge har for generøse trygdeytelser og at velferdssystemet må strammes inn. Men er situasjonen virkelig ute av kontroll?
Ondag 12.november overleverte prioriteringsutvalget, med leder Ole Frithjof Norheim, i spissen sin utredning til Helse- og omsorgsminister Bent Høie.
Senter for tverrprofesjonell læring (TVEPS) og Bergen kommune har fått 200 000 kroner i støtte frå Forskingsrådet. Samarbeidsprosjeket skal forske på effekten av samhandling i helse- og sosialtenestene.
Forskere slår fast at det ikke er dekning for mye av det reklamene av super-piller påstår